Jurista Mona Petruț: Sesizați CCR dacă aveți dosare cu interceptări obținute neconstituțional de C.N.I.C.

RomaniaInfo se confruntă cu cenzura pe unele rețele de socializare. Pentru a rămâne în contact cu noi și a ne putea urmări necenzurat, ne găsiți aici:

romaniainfo.ro / romaniainfo.com / MeWe / VKontakte / Clouthub / Rumble / Gab / GabTV


⛔️⚖️⛔️ ÎNCERCAȚI SĂ ÎNȚELEGEȚI CĂ SITUAȚIA ESTE FOARTE GRAVĂ: SE FAC DOSARE PE BAZA UNOR INTERCEPTĂRI NECONSTITUȚIONALE, CE VOR PUTEA FI DESFIINȚATE, AȘA CUM SE TOT ÎNTÂMPLĂ, ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, CU DOSARELE D.N.A. CE AU FOST FABRICATE CU AJUTORUL S.R.I., IAR ORDONANȚA DE URGENȚĂ (!!!) NR.6/2016 STĂ ÎN PARLAMENTUL ROMÂNIEI DE CINCI ANI ȘI CINCI LUNI, ÎNSĂ NIMENI NU ARE CURAJUL NICI SĂ O DEZBATĂ, DAR NICI SĂ SESIZEZE CURTEA CONSTITUȚIONALĂ!
❗️📢❗️ De 5 ani și 5 luni am tot explicat că fostul premier Dacian Cioloș cu fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, AU INVENTAT ORDONANȚA DE URGENȚĂ NECONSTITUȚIONALĂ NR.6/2016 (legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176546).
❌⚖️❌ NU AU AVUT CURAJUL SĂ TRIMITĂ SESIZĂRI LA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ (CCR), nici AVP Ciorbea pe care l-am sesizat în anul 2018 și nici AVP Weber pe care am sesizat-o în anul 2019. Abia după insistențe repetate, AVP Weber mi-a răspuns pe lângă subiectul reclamat, invocând atribuțiile Parlamentului in aprobarea OUG 6/2016!
❌⚖️❌ DECI, AVOCAȚILOR POPORULUI LE-A FOST FRICĂ SĂ SESIZEZE CCR!
⛔️❌⛔️ NICI PARLAMENTARII NU AU AVUT CURAJUL SĂ PUNĂ OUG 6/2016 PE ORDINEA DE ZI, PENTRU DEZBATERI.
❗️⚖️❗️ JUDECĂTORII şi PĂRŢILE din procesele în care sunt folosite probe obţinute cu ajutorul CENTRULUI NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR (CNIC), conform art.II şi art.IV din OUG nr.6/11.03.2016, pot să sesizeze CCR cu EXCEPŢIA DE NECONSTITUŢIONALITATE a prevederilor art.II şi art.IV din OUG nr.6/11.03.2016, din cauză că CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR este un organism „fantomă”, ce NU a fost înfiinţat printr-un act normativ cu putere de lege publicat în Monitorul Oficial, ci A FOST ÎNFIINŢAT PRINTR-O HOTARÂRE SECRETĂ A CSAT, ce NU a fost publicată şi este încălcată Decizia CCR nr.51/2016.
❌⚖️❌ OUG nr. 6/11.03.2016 a fost adoptată de către Guvernul României “având în vedere faptul că la data de 16 februarie 2016, prin Decizia nr.51/2016, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.142 alin. (1) din Codul de procedură penală, constatând faptul că textul criticat contravine prevederilor constituţionale cuprinse în art.1 alin.(3), conform cărora România este stat de drept, în care drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sunt garantate, şi că sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” supusă controlului nu respectă condiţiile de calitate inerente unei norme legale, sub aspectul clarităţii, preciziei şi previzibilităţii”.
❌ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6 din 11 martie 2016 (publicată în Monitorul Oficial nr.190 din 14 martie 2016), a modificat patru acte normative: Codul de procedură Penală, Legea privind organizarea judiciară, Legea privind organizarea şi funcţionarea DIICOT, precum şi Legea privind organizarea şi funcţionarea SRI.
❗️📢❗️ În cuprinsul OUG nr.6/11.03.2016 se face referire la CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR din cadrul Serviciului Român de Informaţii, adică o STRUCTURĂ “FANTOMĂ”, care a fost creată şi funcţionează în baza unui act secret, adoptat de către CSAT.
❗️⚖️❗️ S-a instituit un control judecătoresc asupra modului în care sunt puse în aplicare supravegherile tehnice la SRI prin intermediul Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor.
❗️⚖️❗️ NU ştim cum a fost înfiinţat Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor, NU ştim cum este organizat, NU ştim care este componenţa acestei structuri, NU ştim care-i sunt atribuţiile.
❗️📢❗️ Noi, cetăţenii români, ştim numai ceea ce este menţionat în OUG nr.6/11.03.2016: „pentru relaţia cu furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului, Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor este desemnat cu ROLUL de a obţine, prelucra şi stoca informaţii în domeniul securităţii naţionale.”
❗️📢❗️ DE FAPT, CETĂŢENII ROMÂNI NU ŞTIU NIMIC DESPRE CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR!!!
❗️📢❗️ Deci, SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ LA SRI SE FACE DE CĂTRE O STRUCTURĂ INEXISTENTĂ DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL, despre care am aflat printr-un act normativ în care, tangenţial, se face referire numai la denumirea acestei structuri secrete, CEEA CE ÎNSEAMNĂ CĂ SUNTEM SUPRAVEGHEAŢI TEHNIC DE CĂTRE O “FANTOMĂ” CARE ARE UN NUME.
❗️⚖️❗️ Judecătorii Curţii Constituţionale au statuat în Decizia nr.51/16.02.2016 privind interceptările realizate de către Seviciul Român de Informaţii (SRI), că reglementarea competenţei unui alt organ al statului, în afara organelor de urmarire penală, de a efectua interceptări „nu poate fi realizată decât PRINTR-UN ACT NORMATIV CU PUTERE DE LEGE”, şi nu prin „acte normative cu caracter administrativ, adoptate de alte organe decât autoritatea legiuitoare, caracterizate printr-un grad sporit de instabilitate sau inaccesibilitate”.
❗️⚖️❗️ Precizările făcute de către CCR în paragraful 47 al Deciziei nr.51/2016 privind neconstitutionalitatea supravegherii tehnice efectuate de către SRI (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/176576):
„47. In examinarea criticilor de neconstitutionalitate, Curtea constată că nicio reglementare din legislatia natională in vigoare, cu exceptia dispozitiilor art.142 alin.(1) din Codul de procedura penală, nu contine vreo normă care să consacre expres competenta unui alt organ al statului, in afara organelor de urmarire penală, de a efectua interceptări, respectiv de a pune in executare un mandat de supraveghere tehnică. Or, pornind de la datele concrete din speţa dedusă controlului de constitutionalitate, Curtea apreciază că reglementarea in acest domeniu nu poate fi realizată decât printr-un act normativ cu putere de lege, iar nu printr-o legislatie infralegala, respectiv acte normative cu caracter administrativ, adoptate de alte organe decât autoritatea legiuitoare, caracterizate printr-un grad sporit de instabilitate sau inaccesibilitate (a se vedea in acest sens si Decizia nr.17 din 21 ianuarie 2015, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2015, paragrafele 67 si 94)”.
❌⚖️❌ OUG nr.6/11.03.2016 a modificat Legea privind organizarea judiciară şi Legea privind organizarea şi funcţionarea SRI, fiind menţionată O STRUCTURĂ A SRI, adică Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor (CNIC), CARE NU A FOST ÎNFIINŢATĂ ŞI NU ESTE ORGANIZATĂ ÎN TEMEIUL UNUI ACT NORMATIV PUBLIC, ci funcţionează în baza unui act secret, adoptat de către CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării (https://csat.presidency.ro/).
❌⚖️❌ NU există vreun act normativ publicat în Monitorul Oficial cu privire la înfiinţarea, organizarea, componenţa, conducerea, atribuţiile Centrului Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor (CNIC). Menţionarea într-un act normativ public a denumirii acestei structuri şi a rolului său cu privire la informaţiile din domeniul securităţii naţionale, NU aduce în legalitate această structură militară secretă din cadrul SRI.
❗️📢❗️ Reprezintă o informaţie publică numai ceea ce este menţionat în OUG 6/11.03.2016: “pentru relaţia cu furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului, Centrul Naţional de Interceptare a Comunicaţiilor este desemnat cu ROLUL de a obţine, prelucra şi stoca informaţii în domeniul securităţii naţionale.”
❗️⚖️❗️ Modificarea adusă Legii privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, în care se arată că toate „condiţiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin protocoale de cooperare”, este de asemenea NECONSTITUȚIONALĂ, fiindcă acele protocoale urmează să facă referire la proceduri ce ar trebui să fie reglementate prin lege, nu prin acte normative de rang inferior.
❗️📢❗️ În toate situațiile de implicare în actul de justiţie a CONSILIULUI OPERATIV DE SECURITATE CIBERNETICĂ (COSC) şi a CENTRULUI NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR (CNIC), justiţiabilii vor putea să se adreseze Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) şi SĂ OBŢINĂ CONDAMNĂRI ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI, situaţie în care, cheltuielile şi despăgubirile vor fi plătite din bugetul statului român.
~~~~~~~~~
❗️➡ PREVEDERI NECONSTITUŢIONALE din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.6 din 11 martie 2016, privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.190 din 14 martie 2016:
«ART. II
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
„Art. 30^1. – (1) Semestrial sau ori de câte ori este nevoie, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau unul dintre judecătorii anume desemnaţi de către acesta verifică modul de punere în aplicare în cadrul CENTRULUI NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR prevăzut de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală.
(2) Verificarea prevăzută la alin. (1) se face în condiţiile prevăzute prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”»
«ART. IV
Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 8, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele 2 şi 3, cu următorul cuprins:
„Pentru relaţia cu furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului, CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR din cadrul Serviciului Român de Informaţii este desemnat cu rolul de a obţine, prelucra şi stoca informaţii în domeniul securităţii naţionale. La cererea organelor de urmărire penală, Centrul asigură accesul nemijlocit şi independent al acestora la sistemele tehnice în scopul executării supravegherii tehnice prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală. Verificarea modului de punere în aplicare în cadrul CENTRULUI NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR a executării acestor supravegheri tehnice se realizează potrivit art. 30^1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile concrete de acces la sistemele tehnice al organelor judiciare se stabilesc prin PROTOCOALE DE COOPERARE ÎNCHEIATE DE SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII CU MINISTERUL PUBLIC, MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, PRECUM ŞI CU ALTE INSTITUŢII ÎN CADRUL CĂRORA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA, în condiţiile art.57 alin.(2) din Codul de procedură penală, organe de cercetare penală speciale.”»
~~~~~~~~~
☑ BAZA LEGALĂ PENTRU SESIZAREA CCR:
– ATRIBUŢIILE Curţii Constituţionale
Articolul 146 litera d) din Constituţia României:
„Curtea Constituţională are următoarele atribuţii:
(…) d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului; (…)”
– LEGEA nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată
CAPITOLUL III Competenţa Curţii Constituţionale
Secţiunea a 2-a Procedura jurisdicţională
5. SOLUŢIONAREA EXCEPŢIEI DE NECONSTITUŢIONALITATE ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial
„Art.29. – (1) Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, care are legătură cu soluţionarea cauzei în orice fază a litigiului şi oricare ar fi obiectul acestuia.
(2) Excepţia poate fi ridicată la cererea uneia dintre părţi sau, din oficiu, de către instanţa de judecată ori de arbitraj comercial. De asemenea, excepţia poate fi ridicată de procuror în faţa instanţei de judecată, în cauzele la care participă.
(3) Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale.
(4) Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de către instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia instanţei asupra excepţiei, şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Dacă excepţia a fost ridicată din oficiu, încheierea trebuie motivată, cuprinzând şi susţinerile părţilor, precum şi dovezile necesare. Odată cu încheierea de sesizare, instanţa de judecată va trimite Curţii Constituţionale şi numele părţilor din proces cuprinzând datele necesare pentru îndeplinirea procedurii de citare a acestora.
(5) Dacă excepţia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin.(1), (2) sau (3), instanţa respinge printr-o încheiere motivată cererea de sesizare a Curţii Constituţionale. Încheierea poate fi atacată numai cu recurs la instanţa imediat superioară, în termen de 48 de ore de la pronunţare. Recursul se judecă în termen de 3 zile.”
~~~~~~~~~
☑ INFORMAȚII UTILE PENTRU SESIZAREA CCR am publicat la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/photos/2322682311198861
☑ Un MODEL pentru CERERE DE SESIZARE A CCR cu EXCEPȚIE DE NECONSTITUȚIONALITATE am publicat într-o postare de tip vechi, în care nu mai pot interveni pentru a corecta cuvintele lipite sau pentru a şterge cuvintele ce au fost dublate la transferul din fişierul word în fişierul tip „notiță”: https://www.facebook.com/388922984574813/…/1989708737829555/
~~~~~~~~~
❗️➡ OUG 6/2016 ÎN PROCEDURĂ LEGISLATIVĂ la Camera Deputaților (DUPĂ ACCEPTAREA TACITĂ LA SENAT http://www.cdep.ro/proiecte/2016/200/50/0/se352.pdf, OUG 6/2016 a fost trimisă în Camera Deputaților, unde ZACE din 16 mai 2016): http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect…
~~~~~~~~~
➡ Despre petiţia trimisă Avocatului Poporului, Ciorbea, în martie 2018, prin care i-am solicitat SĂ SESIZEZE CCR cu privire la prevederile legale ce au legătură cu CONSILIUL OPERATIV DE SECURITATE CIBERNETICĂ (COSC) şi cu CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR (CNIC), organisme „FANTOMĂ” care au fost ÎNFIINŢATE PRIN ACTE SECRETE ALE CSAT, am scris la acest link: https://www.facebook.com/…/a.39810393365…/1224955610971542/…
➡ Despre petiţia trimisă Avocatului Poporului, Renate Weber, în martie 2019, în legătură cu CNIC și COSC, am scris la acest link: https://www.facebook.com/…/a.3981039336567…/1659372024196563

➡ Despre acest subiect am mai scris în 15 martie 2016 şi am arătat că, IMEDIAT DUPĂ PUBLICAREA OUG 6/2016 ÎN MONITORUL OFICIAL, am trimis petiţii, atât premierului de atunci, Dacian Cioloș, cât și șefei DNA de atunci, Kovesi, dar funcţionarii statului român NU au vrut și NU au fost capabili să intre în legalitate:
I. https://www.facebook.com/…/a.398103933656…/771166553017119/…

II. https://www.facebook.com/notes/mona-petru%C5%A3-despre-justi%C5%A3ie-%C5%9Fi-injusti%C5%A3ie/oug-referitoare-la-m%C4%83suri-pentru-supravegherea-tehnic%C4%83-%C3%AEn-procesul-penal/771260536341054/

➡ Despre petiţia trimisă premierului V. Dăncilă şi ministrului justiţiei T. Toader, în martie 2018, cu privire la CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR (CNIC), dar și în legătură cu CONSILIUL OPERATIV DE SECURITATE CIBERNETICĂ (COSC), am scris la acest link: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/1221907017943068

➡ RĂSPUNSUL primit de la MINISTRUL JUSTIŢIEI, Tudorel Toader, în legătură cu petiţia pe care i-am trimis-o în 20.03.2018, cu privire la CONSILIUL OPERATIV DE SECURITATE CIBERNETICĂ (COSC), CENTRUL NAŢIONAL DE INTERCEPTARE A COMUNICAŢIILOR (CNIC) şi analiza OUG nr.6/11.03.2016: https://www.facebook.com/MonaPetrut/posts/1269219206545182

➡ În 23.07.2021, am mai adresat un apel românilor abuzați, dar este important să fie înțeleasă nevoia de a fi făcute acțiuni concrete împotriva abuzurilor pe care le fac neosecuriștii împotriva românilor: https://www.facebook.com/…/MonaPetrut/posts/2315162985284127

Pe același subiect

Join the Discussion

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top