Dezastru pentru România. În PNRR-ul aprobat de Bruxelles, România s-a angajat să renunțe la încălzirea cu lemne

RomaniaInfo se confruntă cu cenzura pe unele rețele de socializare. Pentru a rămâne în contact cu noi și a ne putea urmări necenzurat, ne găsiți aici:

romaniainfo.ro / romaniainfo.com / MeWe / Gab / Clouthub / VKontakte / GabTV / Rumble


Guvernul s-a angajat față de autoritățile europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) evaluat pozitiv luni de Bruxelles, să pună în vigoare, până cel târziu în ultimul trimestru din 2023, un cadru legislativ de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire, care să include măsuri de diversificare a mixului energetic prin renunțarea la lemn ca sursă de combustibil în acest sector.

Potrivit datelor oficiale, în prezent, circa jumătate dintre gospodăriile din România se încălzesc cu sobe alimentate cu lemne, procentul ajungând la peste 80% în mediul rural.

Astfel, statul român și-a asumat ca țintă, pânâ în T4 2023, intrarea în vigoare a unui cadru legislativ cu măsuri de decarbonare a sectorului de încălzire și răcire.

“Reforma va: i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată; ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor; iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix in heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, prevede PNRR.

“Reforma: (…) va asigura durabilitatea și trasabilitatea biomasei pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și pădurilor și pentru a diversifica mixul energetic pentru încălzire și răcire, utilizând alte materii prime decât biomasa forestieră. (…) Reforma (…) va diversifica mixul energetic în sectorul încălzirii și răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră”, este formularea din varianta în limba română a PNRR.

Cu privire la prosumatori, scopul este încurajarea proprietarilor de apartamente în blocuri și a asociațiilor acestora să își instaleze sisteme de producție de energie solară sau chiar eoliană, prin stimulente financiare și prin simplificarea procedurilor de racordare. Același document stipulează că România trebuie să adopte până în trimestrul III al anului viitor o nouă Strategie Forestieră Națională, care să stabilească “criterii de sustenabilitate pentru utilizarea energetică a biomasei forestiere”.

La capitolul de investiții, PNRR prevede dezvoltarea de centrale în cogenerare pe gaze flexibile și de înaltă eficiență pentru alimentarea sistemelor centralizate municipale de termoficare, pentru “decarbonarea profundă (deep decarbonisation – în original, n.r.)” a acestui sector. Statul s-a angajat ca, până în T2 2022, să asigure semnarea de contracte de construire sau retehnologizare de astfel de centrale, astfel ca, până în T2 2026, să fie puse în funcțiune unități în cogenerare pentru încălzire centralizată cu putere instalată totală de cel puțin 300 MW, care să înlocuiască capacități pe cărbune sau petrol cu putere similară, cu emisii de carbon semnificativ mai mari.

Citește mai mult pe site-ul Profit.ro.

Pe același subiect

Join the Discussion

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top