Poliția ar putea intra într-o casă fără acordul proprietarului. Care este motivul

Romania Info este cenzurat pe unele rețele de socializare. Pentru a rămâne în contact cu noi și a ne putea urmări necenzurat, ne găsiți aici:

romaniainfo.ro / romaniainfo.com / MeWe / Minds / Gab / VKontakte / Clouthub / Rumble


Unul dintre motivele în baza cărora polițiștii pot intra într-o casă fără acordul proprietarului este aflarea unui animal în pericol.

Atribuțiile polițiștilor din cadrul Poliției pentru Protecția Animalelor au fost anunțate recent. Astfel, prin O.U.G. 175 din 2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice, au fost implementate noi instrumente legislative. Prin acestea, se asgiruă posibilitatea instituirii de urgență a unui mecanism de protejare a animalelor aflate într-o situație de pericol.

De ce ar putea intra Poliția într-o casă fără acordul proprietarului

Printre reglementări se prevede ca polițistul să aibă un instrument administrativ de plasare a animalului în adăpost, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva acestuia.

Totodată, polițiștii au dreptul de a intra într-un domiciliu deținut de o persoană fizică sau într-un sediu deținut de o persoană juridică, fără acordul acesteia sau al reprezentantului legal, dacă informațiile aflate la dispoziția autorităților indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol.

De asemenea, acțiunile polițiștilor pot fi fotografiate sau înregistrate fără consimțământul persoanelor care dețin animalul.

Ce curpinde ordinul de plasare a animalului în adăpost

a) data, ora și locul unde este emis;

b) numele, prenumele, calitatea și unitatea de poliție din care face parte polițistul care îl emite;

c) date care să asigure identificarea deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut;

d) date care să asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea în adăpost;

e) descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea măsurii și indicarea surselor de informare pe baza cărora a fost evaluată situația de fapt și starea fizică a animalului;

f) temeiul de drept pentru emiterea acestuia;

g) data la care încetează aplicarea măsurii de plasare în adăpost a animalului;

h) dreptul de a contesta ordinul de plasare a animalului în adăpost, termenul de exercitare a acestui drept și instanța la care se poate depune contestația.

(2) Ordinul de plasare a animalului în adăpost se semnează în mod obligatoriu de către polițistul care îl emite și se comunică entității responsabile cu prestarea serviciului de adăpostire a animalelor, precum și deținătorului animalului, dacă acesta este cunoscut.

(3) Ordinul de plasare a animalului în adăpost poate fi contestat de deținătorul animalului în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, informează Gândul.

Pe același subiect

Join the Discussion

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top